ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

ΣΕΡΒΙΑ

Aleksandar Grnovic – ΣΕΡΒΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 1996

Ατομικό ρεκόρ: 7397

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΚΥΠΡΟΣ

Γιώργος Κανάρης – ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 6702

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 2019

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Roman Razvan – ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 Απριλίου 1993

Ατομικό ρεκόρ: 6989

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 22 Ιουλίου 2017

ΚΥΠΡΟΣ

Elvis Kryukov – ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 Μαρτίου 1992

Ατομικό ρεκόρ: 7015

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 2019

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Matthew Lee – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 1994

Ατομικό ρεκόρ: 7059

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 5 Αυγούστου 2018

ΝΙΓΗΡΙΑ

Peter Moreno – ΝΙΓΗΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 Δεκεμβρίου 1990

Ατομικό ρεκόρ: 7252

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 27 Μαΐου 2017

ΙΣΡΑΗΛ

Ariel Atias – ΙΣΡΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Μαΐου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 6939

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 22 Απριλίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Πίτας – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Μαρτίου 1995

Ατομικό ρεκόρ: 7317

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Στεφανής – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Απριλίου 1993

Ατομικό ρεκόρ: 6330

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Λογδανίδης – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 6893

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Κιάφας – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 1993

Ατομικό ρεκόρ: 6640

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Περιστέρης – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 Ιανουαρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 6485

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ανδρέογλου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 Ιουλίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 7012

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΣΘΟΝΙΑ

Mari Klaup-McColl – ΕΣΘΟΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 Φεβρουαρίου 1990

Ατομικό ρεκόρ: 6023

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 16 Αυγούστου 2015

ΕΛΛΑΔΑ

Στέλλα Τζικανούλα – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 Ιανουαρίου 1992

Ατομικό ρεκόρ: 44275474

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Josue Louis – ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31 Οκτωβρίου 1987

Ατομικό ρεκόρ: 7160

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 14 Απριλίου 2019

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Tifenny Parker – ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Ιουνίου 1988

Ατομικό ρεκόρ: 5951

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΠΡΟΣ

Χαρά Ηρακλέους – ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 Μαΐου 2002

Ατομικό ρεκόρ: 4427

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 24 Απριλίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Ζαχαρούδη – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 Οκτωβρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 5026

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Εμμανουέλα Ιωακειμίδου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 Ιανουαρίου 1990

Ατομικό ρεκόρ: 5055

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλίνα Παπαδοπούλου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 4999

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 5 Μαΐου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Ίλζε Λογδανίδου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Ιουλίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 4248

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Μαΐου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Μαρκοπούλου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 Ιουνίου 1995

Ατομικό ρεκόρ: 5034

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 2015

ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Τζιμογιάννη – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 Μαΐου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 4734

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Μαΐου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Βαρβάρα – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 Οκτωβρίου 1996

Ατομικό ρεκόρ: 4341

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Iva Aleksandrova – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 Μαρτίου 1994

Ατομικό ρεκόρ: 4842

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τσάβα – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Οκτωβρίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 4228

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 7 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνα Κουτσούκη – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 Νοεμβρίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 4201

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 24 Απριλίου 2019

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Zhulien Monev – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Ιουλίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 6396

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 22 Ιουνίου 2018

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.