ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

* Οι συμμετοχές για το 2023 θα ανακοινωθούν σύντομα

ΣΕΡΒΙΑ

Aleksandar Grnovic – ΣΕΡΒΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Ιανουαρίου 1996

Ατομικό ρεκόρ: 7397

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΚΥΠΡΟΣ

Γιώργος Κανάρης – ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 Οκτωβρίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 6702

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 2019

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Roman Razvan – ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 Απριλίου 1993

Ατομικό ρεκόρ: 6989

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 22 Ιουλίου 2017

ΚΥΠΡΟΣ

Elvis Kryukov – ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 Μαρτίου 1992

Ατομικό ρεκόρ: 7015

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 2019

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Matthew Lee – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Δεκεμβρίου 1994

Ατομικό ρεκόρ: 7059

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 5 Αυγούστου 2018

ΝΙΓΗΡΙΑ

Peter Moreno – ΝΙΓΗΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 Δεκεμβρίου 1990

Ατομικό ρεκόρ: 7252

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 27 Μαΐου 2017

ΙΣΡΑΗΛ

Ariel Atias – ΙΣΡΑΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Μαΐου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 6939

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 22 Απριλίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Πίτας – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Μαρτίου 1995

Ατομικό ρεκόρ: 7317

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Στεφανής – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Απριλίου 1993

Ατομικό ρεκόρ: 6330

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Λογδανίδης – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 Σεπτεμβρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 7194

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 9 Ιουνίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Κιάφας – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 Ιανουαρίου 1993

Ατομικό ρεκόρ: 6913

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 11 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Περιστέρης – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 Ιανουαρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 7434

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 23 Μαΐου 2021

ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ανδρέογλου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 Ιουλίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 7012

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΣΘΟΝΙΑ

Mari Klaup-McColl – ΕΣΘΟΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 Φεβρουαρίου 1990

Ατομικό ρεκόρ: 6023

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 16 Αυγούστου 2015

ΕΛΛΑΔΑ

Στέλλα Τζικανούλα – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 Ιανουαρίου 1992

Ατομικό ρεκόρ: 5474

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Josue Louis – ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31 Οκτωβρίου 1987

Ατομικό ρεκόρ: 7160

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 14 Απριλίου 2019

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Tifenny Parker – ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Ιουνίου 1988

Ατομικό ρεκόρ: 5951

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΠΡΟΣ

Χαρά Ηρακλέους – ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 Μαΐου 2002

Ατομικό ρεκόρ: 4708

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 27 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Ζαχαρούδη – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 Οκτωβρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 5380

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 9 Ιουνίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Εμμανουέλα Ιωακειμίδου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 Ιανουαρίου 1990

Ατομικό ρεκόρ: 5055

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλίνα Παπαδοπούλου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 5093

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΑΔΑ

Ίλζε Λογδανίδου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Ιουλίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 4248

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Μαΐου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Μαρκοπούλου – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 Ιουνίου 1995

Ατομικό ρεκόρ: 5034

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 2015

ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Τζιμογιάννη – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 Μαΐου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 4734

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Μαΐου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Βαρβάρα – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 Οκτωβρίου 1996

Ατομικό ρεκόρ: 4341

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 3 Ιουνίου 2018

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Iva Aleksandrova – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 Μαρτίου 1994

Ατομικό ρεκόρ: 4842

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουλίου 2018

ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τσάβα – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 Οκτωβρίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 4539

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνα Κουτσούκη – ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 Νοεμβρίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 4201

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 24 Απριλίου 2019

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Zhulien Monev – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Ιουλίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 6396

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 22 Ιουνίου 2018

Ελλάδα

Μαργαρίτα Τσουκαλά – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 12 Φεβρουαρίου 2001

Ατομικό ρεκόρ: 5096

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουνίου 2021

Ισπανία

Patricia Quesada – Ισπανία

Ημερομηνία γέννησης: 24 Φεβρουαρίου 1997

Ατομικό ρεκόρ: 4220

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 30 Μαΐου 2021

Ισραήλ

Omer Guy Levinson – Ισραήλ 

Ημερομηνία γέννησης: 1 Σεπτεμβρίου 2003

Ατομικό ρεκόρ: 6155 (Κ20)

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 20 Απριλίου 2021

Ελλάδα

Πολυχρόνης Ιατρόπουλος – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 6 Ιουνίου 2003

Ατομικό ρεκόρ: 6442 (Κ20)

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 4 Ιουλίου 2021

Βέλγιο

Laura Van Den Brande – Βέλγιο

Ημερομηνία γέννησης: 23 Μαΐου 2003

Ατομικό ρεκόρ: 5120

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 1 Μαΐου 2022

Ισραήλ

Adi Onyealisi – Ισραήλ

Ημερομηνία γέννησης: 10 Δεκεμβρίου 2003

Ατομικό ρεκόρ: 4756

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 20 Απριλίου 2022

Ουκρανία

Daria Dikhanova – Ουκρανία

Ημερομηνία γέννησης: 23 March 2000

Ατομικό ρεκόρ: 5404

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 29 Ιουλίου 2018

Ελλάδα

Σοφία Υφαντίδου – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 5 Ιανουαρίου 1985

Ατομικό ρεκόρ: 6109

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 6 Μαΐου 2012

Ελλάδα

Θανάσης Παρασκευάς – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 24 Μαΐου 2002

Ατομικό ρεκόρ: 6281

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 23 Μαΐου 2021

Ινδία

Mohit Saini – Ινδία

Ημερομηνία γέννησης : 21 Αυγούστου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 5970

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 29 Φεβρουαρίου 2020

Ισραήλ

Semion Brodski – Ισραήλ

Ημερομηνία γέννησης : 7 Ιουνίου 2001

Ατομικό ρεκόρ: 6441

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 20 Ιουνίου 2021

Ελλάδα

Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης : 7 Ιουλίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 7597

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουνίου 2021

Τουρκία

Ilkay Aydemir – Τουρκία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 Μαρτίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 7023

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 4 Ιουλίου 2021

Ισπανία

Vincente Guardiola – Ισπανία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 Ιανουαρίου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 736

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 23 Ιουλίου 2017

Ισπανία

Eva Queimaño – Ισπανία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 Μαΐου 1998

Ατομικό ρεκόρ: 4934

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 20 Ιουνίου 2021

Ουκρανία

Vadym Adamchuk – Ουκρανία

Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαΐου 1994

Ατομικό ρεκόρ: 7522

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 18 Μαΐου 2021

Ελβετία

Matthias Steinmann – Ελβετία

Ημερομηνία γέννησης: 05 Ιουνίου 1992

Ατομικό ρεκόρ: 7461

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 27 Ιουνίου 2021

ΗΠΑ

Jestena Mattson – ΗΠΑ

Ημερομηνία γέννησης: 17 Μαρτίου 1997

Ατομικό ρεκόρ: 5635

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Μαΐου 2019

Ουκρανία

Hanna Kasyanova – Ουκρανία

Ημερομηνία γέννησης: 24 Απριλίου 1983

Ατομικό ρεκόρ: 6586

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 13 Αυγούστου 2013

Τσεχία

Eliska Cervena – Τσεχία

Ημερομηνία γέννησης: 17 Μαρτίου 2004

Ατομικό ρεκόρ: 4834

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 23 Μαΐου 2021

Ελλάδα

Σοφία Τσολακίδου – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 2002

Ατομικό ρεκόρ: 4179

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 4 Ιουλίου 2021

Ελλάδα

Νατάσα Μπαλούμη – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 10 Μαΐου 2002

Ατομικό ρεκόρ: 4310

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουνίου 2021

Ελλάδα

Σάρα Άουντι – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιουνίου 2000

Ατομικό ρεκόρ: 4125

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 4 Αυγούστου 2019

Πορτογαλία

Manuel Dias – Πορτογαλία

Ημερομηνία γέννησης: 28 Φεβρουαρίου 1999

Ατομικό ρεκόρ: 7400

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 11 July 2021

Ελλάδα

Τάσος Νταλλαρής – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 1999

Ατομικό ρεκόρ: 5668

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 8 Ιουνίου 2021

Ελλάδα

Γιάννης Ζαχαρίας – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 1997

Ατομικό ρεκόρ: 4936

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 20 Απριλίου 2022

Ελλάδα

Ευαγγελία Δεληγιάννη – Ελλάδα

Ημερομηνία γέννησης: 2002

Ατομικό ρεκόρ: 4266

Ημερομηνία ατομικού ρεκόρ: 4 Ιουλίου 2021