ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

* Oι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν στις 2 Μαΐου.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το PORTΑRΑTHLON 2018 έχει κλείσει.

Η φόρμα θα είναι ξανά διαθέσιμη εγκαίρως για το PORTARATHLON 2019!

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΗ
  ΕΠΤΑΘΛΟ (ΓΥΝΑΙΚΑ)ΔΕΚΑΘΛΟ (ΑΝΔΡΑΣ)ΔΕΚΑΘΛΟ U20 (ΑΝΔΡΑΣ)

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ  Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία έτσι ώστε η επικοινωνία σας με την Οργανωτική Επιτροπή καθώς και με την Ομάδα Διοίκησης να γίνεται άμεσα και απρόσκοπτα.

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Συμμετέχω στο PORTARATHLON με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο «portarathlon» και τους αποδέχομαι.
  Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή.

  Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του PORTARATHLON για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους διοργανωτές, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του PORTARATHLON για προωθητικούς σκοπούς.

  Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στο PORTARATHLON.