ΗΜΕΡΙΔΑ

Στόχος της ημερίδας είναι η καταγραφή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες του αθλητισμού να συμβάλει στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή του νησιού και των Κυκλάδων. Θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές από άλλες ώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και θα διερευνηθούν οι προοπτικές των Κυκλάδων π.χ. ως χώρος ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με συνέργειες με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τον κλασσικό (αθλητικός τουρισμός). Διακεκριμένοι επιστήμονες, στελέχη και εμπειρογνώμονες θα καταθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με το θέμα.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.